Rovdyr som trenger beskyttelse

Det har vært drevet mye jakt, av forskjellige årsaker, på spekkhogger. Ikke bare for spekk og mat, men også fordi disse store delfinene har vært attraktive å ha i dyreparker.

Opptelling!

Det er ikke enkelt å telle havdyr for å finne ut hvor stor bestanden egentlig er. Selv et så stort dyr som en spekkhogger kan enkelt skjule seg i store havdyp. Derfor har det vært diskutert og det blir fremdeles diskutert, hvor mange dyr som faktisk lever i dag.

For å telle dem så har man måtte identifisere enkeltindivider. Dette gjøres ved at de tar bilder av dyrene og da spesielt finnen og fargene. Hvert individ har sine helt unike tegninger som gjør at forskerne kan identifiser dem relativt raskt.
Ulempen er at man er helt avhengig av å se dem. Så man har forskningsbåter hvor man tar bilder av dyrene. Dette er både egne forskningsbåter hvor man jobber bare med spekkhoggere, men også andre båter tar bilder av spekkhoggere om man finner dem. Det er også mange hav safari båter som samarbeider med forskere og sender inn bilder av spekkhoggerne de ser når de er ute med turister.

Jaktstopp

Heldigvis så er det ikke lenger lov å jakte på spekkhoggere. Dette har gjort at bestanden har tatt seg opp igjen, men det er fremdeles ikke det store antallet som man fant før i tiden.

Slipp fri spekkhoggerne? Eller ikke?

Det er en del spekkhoggere som lever i fangenskap verden over. En av de mest kjente var spekkhoggeren som spilte ”Willy” i filmene ”Fri Willy”. Dette var en film som handlet om nettopp dette å skulle slippe fri spekkhoggere i fangenskap. Etter filmen ble spekkhoggeren, etter et lengre rehabiliterings opplegg, sluppet fri. Dessverre så klarte han aldri å finne seg til rette i havet igjen og døde etter kort tid.

Det er helt klart at spekkhoggere er så sosiale dyr og de er dyr som lærer ved å trene og samarbeide med andre, at det å leve alene er nesten umulig. Derfor er det nå stor enighet om at de dyrene som lever i fangenskap nå må leve ut sine liv i fangenskap. For det er rett og slett ikke mulig for mennesker å gi dem all den kunnskapen de trenger for å klare seg i det fri. Det er heller ikke mulig å sikre at de får innpass i en familiegruppe og dermed får en god nok fremtid.